ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์